Δημόσια παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας


“Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή κ. Ευγένιου Νταλιάνη με τον τίτλο Ιστορικές αλληλεπιδράσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την Μεσαιωνική Δύση κατά την Κομνήνεια περίοδο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:30″.