Ακαδημαϊκά ΘέματαΌποιοι επιθυμούν να εξετασθούν γραπτώς αύριο Τρίτη 19/9 στα Μαθήματα “Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι” και “Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ” να επικοινωνήσουν άμεσα στο dtsolis@upatras.gr. Ο Διδάσκων, Δημήτριος Τσώλης

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Γεωργίου Κουμπαρούλη, φοιτητή του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Κινητές ψηφιακές υπηρεσίες πληθοπορισμού για τη διαχείριση της ιστορικής […]

Την Τρίτη 27/6/2017 και ώρες 09:00-11:00 μπορούν οι φοιτητές που το επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο γραφείο του διδάσκοντα. Δ. Κουκόπουλος

Την Τρίτη 12/9/2017 και ώρες 15:00-17:00 θα γίνει η επαναληπτική εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος “Το Μουσείο στην Πόλη και η Πόλη στο Μουσείο/Χώροι Αναπαράστασης” στην αίθουσα 102. Δ. Κουκόπουλος

Η παράδοση εργασιών για το μάθημα “Διαχείριση ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων” θα γίνει την Τετάρτη 31/5 και ώρες 10:00-13:00.

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ: UNITS 1-8 από το νέο βιβλίο Extended Writing &Research Skills, Johan McCormack and John Slaght

Η διδασκαλία του μαθήματος τη Δευτέρα 15 Μαΐου δε θα πραγματοποιηθεί. Μέχρι το τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν δύο επαναληπτικές διδασκαλίες τη Δευτέρα 22 Μαΐου και τη Δευτέρα 29 Μαΐου. Ο Διδάσκων Γρ. Μπεληγιάννης

Την Παρασκευή 5/5/2017 και ώρες 09:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διάλεξη στο μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου” στην αίθουσα 103 σε αναπλήρωση της διάλεξης που θα χαθεί την 24/5/2017 λόγω απουσίας του διδάσκοντα σε συνέδριο. Δ. Κουκόπουλος

Την Πέμπτη 6/4/2017 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος Διδακτικής Πληροφορικής. Ο Διδάσκων, Δημήτριος Τσώλης

Την Παρασκευή 31/3/2017 και ώρες 10:00-13:00 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διάλέξη στο μάθημα “Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων” του 6ου Εξαμήνου στην αίθουσα 103. Δ. Κουκόπουλος