Ακαδημαϊκά ΘέματαΘα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για κατάταξη στο Τμήμα Δ.Π.Π.Ν.Τ. του Πανεπιστημίου Πατρών για το Α.Ε. 2018-2019 Υλη 2018-2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 559 / 23-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο […]

Την Πέμπτη 21/6/2018 και την Παρασκευή 22/6/2018 και ώρες 10:00-11:00 όποιος φοιτητής το επιθυμεί μπορεί να ρωτήσει για την εργασία του στο μεταπτυχιακό μάθημα “Αποδοτική Παροχή Πολιτισμικών Υπηρεσιών σε Δικτυακό Περιβάλλον”. Δ. Κουκόπουλος

Την Πέμπτη 21/6/2018 και την Παρασκευή 22/6/2018 και ώρες 10:00-11:00 όποιος φοιτητής το επιθυμεί μπορεί να δει το γραπτό του όσον αφορά τα μαθήματα “Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων”, “Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα”, “Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων” και “Προχωρημένα […]

Την Πέμπτη 17/5/2018 και ώρες 09:00-12:00 θα γίνει η αναπλήρωση της διάλεξης του μαθήματος “Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων” του Γ’ Έτους που θα χαθεί λόγω εκλογών. Δ. Κουκόπουλος

Το μάθημα “Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι”, Δευτέρα 14/5 αναβάλλεται. Θα ορισθεί άμεσα αναπλήρωση. Ο Διδάσκων, Δημήτριος Κ. Τσώλης

Την Παρασκευή 11/5/2018 και ώρες 12:00-15:00 θα γίνει η αναπλήρωση της διάλεξης του μαθήματος “Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων” που δε θα γίνει την Τετάρτη 9/5/2018. Δ. Κουκόπουλος

Το μάθημα “Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι” τη Δευτέρα 30/4 αναβάλλεται. Θα ανακοινωθεί σχετική ημερομηνία αναπλήρωσης. Ο Διδάσκων, Δ. Κ. Τσώλης

Την Πέμπτη 5/3/2018 και ώρες 12:00-15:00 θα γίνει η αναπλήρωση της διάλεξης που θα χαθεί στο μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου” λόγω Πρωτομαγιάς.

Το Μάθημα “Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι” τη Δευτέρα 16/4/2018 αναβάλλεται. Θα ανακοινωθεί άμεσα η αναπλήρωσή του. Ο Διδάσκων, Δημήτριος Κ. Τσώλης