ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές των μαθημάτων «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Ι» (Β’ εξαμ.) και «Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας» (Η’ εξαμ.)

πως τα μαθήματα στις 22 και 23/2 αναβάλλονται. Η έναρξη των μαθημάτων θα

πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Μαρτίου. Οι αναπληρώσεις θα

πραγματοποιηθούν μέσα στο Μάρτιο κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Σημειώνεται επίσης η αλλαγή στις ώρες και ημέρες των παραδόσεων,

συγκεκριμένα το μάθημα Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι θα διδάσκεται κάθε

Παρασκευή 12-3 (αίθ. 101) και οι Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της

Αρχαιότητας κάθε Πέμπτη 6-9 (102).