Αναπληρώσεις και Σεμινάριο κας Λεμονίδου


Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναπληρώσεις:
- Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες: την Τρίτη 6 Μαρτίου και ώρες 18:00-21:00.
- Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος-20ος αιώνας: την Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρες 12:00-15:00.
** Την Πέμπτη 8 Μαρτίου και ώρες 15:00-18:00 θα πραγματοποιηθεί κοινό Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας για το Γ’ και Δ’ έτος.