ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κου ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.


Στις 09 και 16 Μαρτίου (Παρασκευή) οι διαλέξεις του κ. Ζαφειρόπουλου για το μάθημα

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι (Β’ εξάμ.) θα γίνουν από τις 10:30 έως τις 15:00.