Ειδικά Θέματα σε Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα: δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018


Υπενθυμίζω ότι άτομα που κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017 ΔΕΝ εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος), ΔΕΝ διατηρούν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος περιόδου Ιουνίου 2018 (ούτε στην επαναληπτική εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2018).

Παρακαλώ, να ληφθεί υπόψιν η παραπάνω υπενθύμιση κατά τη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018.

Ευχαριστώ,

Εύη Παπαϊωάννου