ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ


Από το βιβλίο του Γ. ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ, Ιστορική γεωγραφία του αρχαίου κόσμου, Αθήνα 2009, οι σελ: 34-72, 159-197, 304-311, 696-707, 731-744.