Διάλεξη Βασίλη Ψαρρά


Μάθημα ΠΜΣ “Οικιστικά σύνολα του παρελθόντος μέσα σε σύγχρονα αστικά τοπία”: Διάλεξη Βασίλη Ψαρρά, Τρίτη 17 Απριλίου, ώρα 16.00-17.00.

Η διδάσκουσα

Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά