Μάθημα “Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι” – Σημαντική Ανακοίνωση


Το Μάθημα “Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι” τη Δευτέρα 16/4/2018 αναβάλλεται. Θα ανακοινωθεί άμεσα η αναπλήρωσή του.

Ο Διδάσκων,

Δημήτριος Κ. Τσώλης