ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Την Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 12.00, (Αίθουσα 104) Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση των επιλεγέντων φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλώ όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές να παραστούν στην συνάντηση (Υποχρεωτική).

Η επιστημονική υπεύθυνη

Νότα Πάντζου