ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κας. ΖΑΡΡΑ Ι


Μόνο για τη Δευτέρα 16 Απριλίου, 2018, για το μάθημα της Ελληνικής Τέχνης (ΕΕ), λόγω έκτακτου γεγονότος, θα πραγματοποιηθεί την ώρα 16:00-18:30.