Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»


Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Απόστολου Π. Τσάντζαλου, φοιτητή του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα:

«Η περίπτωση πολεμοπαθών παιδιών στην Αιτωλοακαρνανία τη δεκαετία του 1950: τοπική ιστορία και η διαχείριση της συλλογικής μνήμης μέσα από τη διδακτική πράξη»

θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 στο Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο.

Η τριμελής επιτροπή

Λεμονίδου Έλλη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΠΠΝΤ (επιβλέπουσα)

Γκουγκουλή Γεωργία-Κλειώ, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΠΠΝΤ

Πάντζου Παναγιώτα, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΠΠΝΤ