Δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας


Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Αναστασίας  Γιγκλά, φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα:

«Δημόσια Αρχαιολογία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας»

θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:15 στο Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο.

Η τριμελής επιτροπή

Π. Πάντζου Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήματος ΔΠΠΝΤ (επιβλέπουσα)
Δ. Δαμάσκος Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΔΠΠΝΤ
Ε. Λεμονίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήματος ΔΠΠΝΤ