Δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας


Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του  κ. Ανδρέα Σταθέλου φοιτητή  του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα:

«Η  χωρική διάσταση της μνήμης του εβραϊκού Oλοκαυτώματος στην πόλη του Βόλου»

θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 στο Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο.

Η τριμελής επιτροπή

Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΠΠΝΤ,(επιβλέπουσα)
Ελλη Λεμονίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΠΠΝΤ

Εσθήρ Σολομών, Επικ. Καθηγήτρια, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.