Δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας


Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Ελισάβετ-Μαρία Λιάπατα, φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα:

«Η Οθωμανική Κληρονομιά της Άρτας και η Διαπραγμάτευση της»

θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 στο Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο.

Η τριμελής επιτροπή

Π. Πάντζου Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΠΠΝΤ (επιβλέπουσα)
Θ. Μονιούδη-Γαβαλά Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος ΔΠΠΝΤ
Ε. Λεμονίδου, Επίκ. Καθηγήτριας, Τμήματος ΔΠΠΝΤ