ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΣΟ)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ Α21


Όσοι φοιτητές διαπίστωσαν μη αντιστοίχιση στοιχείων στη φοιτητική τους ταυτότητα-πασο κατά την υποβολή  αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2018, μπορούν:

1)      Να επικοινωνήσουν απευθείας με την  υπηρεσία του Εύδοξου (Υπηρεσία του Υπουργείου για τις Ακαδημαϊκές Ταυτότητες): τηλ:.2152157855, για τη διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων.

2)      Στην περίπτωση ακύρωσης της ταυτότητας από τη Γραμματεία, οι φοιτητές αποστέλλουν _ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα φέρει το γνήσιο της Υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: «επιθυμώ την ακύρωση της Ακαδημαϊκής μου ταυτότητας, λόγω λάθους στα εκτυπωμένα στοιχεία και έκδοση νέας».  Αποστέλλουν και την παλιά ταυτότητα προκειμένου να ακυρωθεί από τη Γραμματεία.