Έναρξη Εργαστηρίου Μαθήματος “Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων” – Γ’ Εξάμηνο


Την Πέμπτη 18/10/2018 θα ξεκινήσει το εργαστήριο στο μάθημα “Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων” του Γ’ Εξαμήνου.

Δ. Κουκόπουλος