Προχωρημένα θέματα πολυμέσων


Η πρώτη διάλεξη για το μάθημα “Προχωρημένα θέματα πολυμέσων” θα γίνει την Παρασκευή 5/10 και ώρα 10:00 στο εργαστήριο.

Ο διδάσκων