ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΠΠΝΤ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, των ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΠΠΝΤ

1) ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, μπορούν :

α) να παραλάβουν οι ίδιοι (με φυσική παρουσία) τις βεβαιώσεις και τους κωδικούς τους καθημερινά από τη Γραμματεία 10.00-12.00.

β) ταχυδρομικώς, αφού πρώτα αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος :

ΑΙΤΗΣΗ_2018_αποστολης δικαιολογητικών , συμπληρωμένη και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ήΑστυνομικό Τμήμα) και φωτοτυπία της Αστυνομικής τους  Ταυτότητας

2) ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ τη Β΄φάση εγγραφής ή έκαναν ελλιπή εγγραφή (δεν  έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα αρχεία:ταυτότητα, φωτογραφία τύπου ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση ΑΜΚΑ), θα αποστείλουν και την   αιτηση-αποδοχης-δικαιολογητικών-εκπρόθεσμα μαζί με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά.

στη Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΝΑΣ)
ΣΕΦΕΡΗ 2, 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ