Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018: επικαιροποίηση (Δ έτος)


Παρακαλούμε, λάβετε υπόψιν επικαιροποίηση που πραγματοποιήθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα: http://goo.gl/CBfJr2

Ειδικότερα, οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος ΕΠ711 ΠΕΧ Αρχές Μάρκετινγκ (Δ έτος) είναι πλέον 12.00-15.00.