Σημαντική ανακοίνωση Αναβολή – “Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών”


Το μάθημα “Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί σήμερα 08/10/2018 λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Θα ανακοινωθεί άμεσα η σχετική αναπλήρωση.

Ο Διδάσκων,

Δημήτριος Τσώλης