Εγγραφή στο εργαστήριο “Πολυμεσικές Εφαρμογές”


Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο εργαστήριο του μαθήματος “Πολυμεσικές Εφαρμογές” να στείλουν e-mail στον διδάσκοντα Γιώργο Στυλιαρά (gstyl@upatras.gr) μέχρι το πρωί της Δευτέρας 15/10/2018 με τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο
- ΑΜ
- Έτος σπουδών

Η παράδοση των ασκήσεων του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για το μάθημα. Η εκφώνηση το 1ου εργαστήριου θα αποσταλεί την Τετάρτη 17/10/2018. Περισσότερες λεπτομέρειες στο μάθημα της 10/10 που εκτάκτως θα πραγματοποιηθεί πριν τη συνέλευση του τμήματος.

Για την αποστολή των εγγραφών, να χρησιμοποιήσετε μόνο τα e-mail που σας έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών.