ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ: “Δικτυακές Πόλεις & Αναπαραστάσεις” 2018-2019 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)


Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής 20 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 1626Β/10.05.2018.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ΔΠΠΝΤ του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής από τη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm καθώς και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία & δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας υποβολής (έως 16/11/2018).

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησής σας μπορείτε να επικοινωνείτε  στα τηλέφωνα  2610-962633 και 2610-962635.

ΤΜΗΜΑ ΔΠΠΝΤ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-19

 

Ύλη γραπτών εξετάσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ