ΠΜΣ: Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019


Ενημερώνουμε:
  • Τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του  ΠΜΣ Δικτυακές Πόλεις & Αναπαραστάσεις του ΤΔΠΠΝΤ  ότι θα  πρέπει να συνδεθούν στο https://progress.upatras.gr/ ώστε να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων, επιλέγοντας:

Β’ εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα επιλογής

Δ΄εξάμηνο: Διπλωματική εργασία

  • τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με έτος εγγραφής πριν από το 2016-17, που έχουν εκκρεμότητα σε δηλωθέντα μαθήματα να επικοινωνήσουν  με τη Γραμματεία του Τμήματος (2641074232).

Οι δηλώσεις  θα πραγματοποιηθούν  από:

Τετάρτη 17/10/2018 έως Πέμπτη 15/11/2018.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, οποιαδήποτε δήλωση ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης ηλεκτρονικά, τηλέφωνα επικοινωνίας:  2610-962633 ή στο itdesk@upatras.gr