ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Αγαπητοί Φοιτητές,

Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2017-18 ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2018.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Πατρών