ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ_ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΜΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


Απονομή Τίτλου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Όσοι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές του Τμήματος ΔΠΠΝΤ έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ορκωμοσία ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, παρακαλούνται  μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2018 να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

με email gramdppnt@upatras.gr ή στο fax: 2641091703

(εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές)

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ