ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ_ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ Θ.


Τη Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συμπληρωματικές παραδόσεις των μαθημάτων: Μάρκετινγκ (12.00-15.00) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (15.00-18.00). Αϊθουσα 103.

Ο Διδάσκων

Θοδωρής Κουτσομπίνας