ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του έργου των υποψηφίων για την κρίση εκλογής στη βαθμίδα του Καθηγητή στο  γνωστικό αντικείμενο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ» (ΑΡΡ2416)  του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 628/01.03.2017 «Κανονιστική Απόφαση» της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 9/2 έχει προσκληθεί για δοκιμαστικό μάθημα η υποψήφια κ. Γεωργία Μάρκου (ώρα 12.00-14.00, αίθουσα 105).

Ο τίτλος του δοκιμαστικού μαθήματος είναι «Δημήτρης Πικιώνης, Άρης Κωνσταντινίδης. Οι αρχιτέκτονες και το έργο τους».

Καλούνται οι φοιτητές/τριες  του Τμ. ΔΠΠΝΤ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να παρακολουθήσουν το δοκιμαστικό μάθημα.

 

Αγρίνιο: 05.02.2018

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος