ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ERASMUS+


Στο πλαίσιο της όσον το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινότητας στα θέματα κινητικότητας, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μ. στο:

  • Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο (Πάτρα) και
  • στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Αγρίνιο), μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η εκδήλωση απευθύνεται:

ü  στους Συντονιστές Erasmus + των Τμημάτων,

ü  στους διοικητικούς υπαλλήλους των Γραμματειών που χειρίζονται αντίστοιχα θέματα, και, βέβαια,

ü  στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους PhD).

Αφίσα Ενημέρωσης_2018