ΠΜΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)


Ανακοινώνεται στις/στους φοιτήτριες φοιτητές του ΠΜΣΜ ότι η χρονοζώνη του μαθήματος “Εικαστικές εγκαταστάσεις σε πόλεις” είναι κάθε Δευτέρα 16:00-18:00. Καθώς η εναρκτήρια συνάντηση της 19ης Φεβρουαρίου συμπίπτει με την Καθαρή Δευτέρα, η έναρξη θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00-18:00. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου.

Οι διδάκοντες