Απόστολος Μπουσδρούκης


Βαθμίδα: Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ιστορία
Τηλέφωνο: 26410 74226
E-mail: abous@upatras.gr
Γραφείο: Δ1.12

 

Σπουδές

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1992
 • Διδακτορικό δίπλωμα από την École Pratique des Hautes Études, IVe section, Sciences Historiques et Philologiques, Paris, 2004

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ιστορία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής και του κόσμου της ύστερης αρχαιότητας
 • Ιστορία και θεσμοί του βασιλείου των Σελευκιδών. Ιστορία και θεσμοί του κράτους των Αρσακιδών
 • Ελληνική Επιγραφική της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής
 • Ιστορική Γεωγραφία της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • « Etapes mésopotamiennes sur la “route de la soie” », Α’ Διεθνές Συνέδριο Σινο – Ελληνικών Σπουδών, Σχέσεις Ελληνικού και Κινεζικού Κόσμου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2 – 4 Οκτωβρίου 2004, έκδ. Χ. Σταυράκος, Ιωάννινα 2008, 1-26
 • « Οι πόλεις των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου στην Εγγύς και την Μέση Ανατολή », Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός στην Ασία, Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2006, έκδ. Π. Γρηγοράκου, Αθήνα 2007, 40-44
 • « Les noms des colonies séleucides au Proche-Orient », La Syrie Hellénistique, έκδ. M. Sartre, ΤΟΠΟΙ Orient-Occident, Supplément 4 (2003), 9 – 24
 • Recherches sur l’histoire, la géographie historique et la toponymie des fondations grecques du Proche-Orient hellénistique, υπό έκδοση στη σειρά ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ του Κ.Ε.Ρ.Α. (EIE)

Μαθήματα

 • Αρχαία Ιστορία Ι
 • Αρχαία Ιστορία ΙΙ
 • Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου
 • Εισαγωγή στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων