Καλή Τζώρτζη


Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Μουσειολογία
Τηλέφωνο: 26410 74226
E-mail: ktzortzi@upatras.gr
Γραφείο: Δ1.12

 

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D),University College London (UCL). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «The interaction between building layout and exhibition layout in museums»
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μουσειολογίας, École du Louvre, Παρίσι
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • θεωρία μουσειακού σχεδιασμού
 • σχέση αρχιτεκτονικού και μουσειολογικού προγράμματος
 • μουσειακός χώρος και εκπαιδευτικές θεωρίες
 • σχεδιασμός και οργάνωση εκθέσεων
 • ο εκθεσιακός σχεδιασμός ως επικοινωνιακό μέσο και εκπαιδευτικό εργαλείο
 • οι νέες τεχνολογίες ως ερμηνευτικά μέσα στα μουσεία
 • λειτουργία και χρήση μουσειακού χώρου
 • συμπεριφορά και εμπειρία επισκεπτών
 • σνθρώπινα κατάλοιπα ως μουσειακά εκθέματα

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 • Tzortzi, K. (2017). The Museum, a Building in and for the City. An Exploration from a Spatial Point of View. In: Art Centre Basel, Katharina Beisiegel, eds. New Museums: Intentions, Expectations, Challenges, Munich: Hirmer Verlag, 194-202.
 • Tzortzi, K. (2017). Museum architectures for embodied experience, Museum Management and Curatorship, 32 (5), 491-508.
 • Tzortzi, K. and Fatah gen. Schieck, A. (2017). Rethinking museum space: interaction between spatial layout design and digital sensory environments. In: T.Heitor, ed. Proceedings of the 11th International Space Syntax Symposium. Lisbon: University of Lisbon. pp. 31.1-31.15.
 • Tzortzi, K. (2016). Displaying cities: museum space as a presentational device, Interiors: Design, Architecture, Culture, 7 (1), 91-109
 • Tzortzi, K. (2015). The museum and the city: Towards a new architectural and museological model for the museum?, City, Culture and Society, 6 (4), 109-115.
 • Tzortzi, K. (2015). Building meaning: How architecture affects our experience of museums, ICOM News, 68 (2), 8-9.
 • Tzortzi, K. (2014). Movement in museums: mediating between museum intent and visitor experience, Museum Management and Curatoship, 29 (4), 327-348.
 • Tzortzi, K. (2012). Designer choices, museum experiences. In: M.Ballarin and M.Dalla Mura (eds.) The Museum and the Design Disciplines, Venezia: Università IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), 33-56.
 • Τζώρτζη, K. (2012). Μουσεία σε μνημεία: αφορμή για μια συζήτηση γύρω από τη στρατηγική σημασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του μουσειακού χώρου, Τετράδια Μουσειολογίας, τεύχος 8, 13-23.
 • Tzortzi, K. (2010). The Art Museum as a City or a Machine for Showing Art?, Architectural Research Quarterly (ARQ), Cambridge University Press, vol.14, n.2, 129-138.
 • Τζώρτζη, K. (2010). Ανθρώπινα κατάλοιπα ως μουσειακά εκθέματα: νέες τάσεις στην εκθεσιακή πρακτική και επικοινωνιακή πολιτική, Αρχαιολογία και Τέχνες, Δεκέμβριος, τεύχος 117, 69-77.
 • Hillier, B., Tzortzi, K. (2006). Space syntax: The Language of Museum Space. In: Sh.Macdonald (ed.) A Companion to  Museum Studies, Maiden; London: Blackwell Publishing, 282-301. (Εκδόθηκε επίσης στα ελληνικά από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2012.)

Μαθήματα

 • Μουσειολογία
 • Μουσειολογία και μουσειογραφία: επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων
 • Μουσεία και νέες τεχνολογίες
 • Μουσεία: προκλήσεις στον 21ο αιώνα