Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία, κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία ώστε να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού, στην σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και στην πρόοδο της επιστήμης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισμού.

Ακολουθείστε τους υπερσύνδεσμους:

  1. Πρόγραμμα σπουδών 2018-2019
  2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019
  3. Οδηγός Σπουδών 2018-2019.