Ιλιάνα Ζάρρα


Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Iστορία της Tέχνης με έμφαση στη Nεοελληνική Tέχνη
Τηλέφωνο: 26410 74227
E-mail: izarra@upatras.gr
Γραφείο: Δ1.8

 

Σπουδές

 • Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1990
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Ιστορίας της Τέχνης του Α.Π.Θ. (Θέμα: Ο ζωγράφος ιεροδιάκονος Δαβίδ. Συμβολή στη θρησκευτική τέχνη της Θεσσαλονίκης κατά τις αρχές του 19ου αιώνα), 1990-1994
 • Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (Θέμα: Η θρησκευτική ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη κατά τον 19ο αιώνα), 1997

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Έρευνα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο από το νεοελληνικό Διαφωτισμό μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.
 • Έρευνα και ερμηνεία καλλιτεχνικών φαινόμενων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της περιόδου του Μεσοπολέμου στον ελλαδικό χώρο και στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Η θρησκευτική ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη κατά τον 19ο αιώνα, Διδακτορική διατριβή (δακτυλογραφημένο κείμενο), Θεσσαλονίκη 1997, σ. 329, πιν. 56, εικ. 1-206
 • Συγγραφή λημμάτων περί σύγχρονων ζωγράφων της Θεσσαλονίκης στο Λεξικό Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι-Γλύπτες-Χαράκτες, 16ος-20ός αιώνας, Εκδοτικός Οίκος «Μέλισσα»: τ. 1, Α-Η, Αθήνα 1997, τ. 2, Θ-Λ, Αθήνα 1998, τ. 4, Πατ-Ω, Αθήνα 2000
 • «Νεοτερικά στοιχεία σε αγιογράφους φορητών εικόνων των ναών της Θεσσαλονίκης (19ος αι.)», στον τόμο του Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο: Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη 18ος-20ός αι., (Θεσσαλονίκη, 20-21 Νοεμβρίου 1997), Θεσσαλονίκη 1998, σ. 45-57, εικ.1-12
 • «Έξι φορητές εικόνες του ζωγράφου ιεροδιακόνου Δαβίδ» Θεσσαλονίκη 5, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: ΙΑΝΟΣ 1999, σ. 178-203, εικ. 1-11
 • Έρευνα και σύνταξη βιβλιογραφίας για τον κατάλογο έκθεσης με τίτλο: Πρωτοπορία. Αριστουργήματα της Συλλογής Κωστάκη, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 424-427

Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ
 • Ελληνική τέχνη από τον 18ο στον 20ό αιώνα