Υποδομές


Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών εδρεύει στο Αγρίνιο. Στις κτιριακές του εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται τα εξής:

  • 6 αίθουσες διδασκαλίας των 70 θέσεων κατά μέσο όρο.
  • Γραφεία Διοικήσεως και Γραφείο Τεχνικής Εργαστηριακής Υποστήριξης.
  • 2 εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τριάντα και δεκαπέντε θέσεων αντίστοιχα
  • Αίθουσα σεμιναρίων και συνεδριάσεων

Η βιβλιοθήκη του τμήματος εδρεύει στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου