Διοίκηση


 

Το όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και εκπροσώπους φοιτητών.

Η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος:

Δημήτρης Δαμάσκος,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών


Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά,

Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστημίου Πατρών

 

Ιλιάνα Ζάρα,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Γιώργος Στυλιαράς,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Δημήτρης Κουκόπουλος,

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Χρήστος Μεράντζας,

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Έλλη Λεμονίδου,

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Καλή Τζώρτζη,

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Γεωργία – Κλειώ Γκουγκουλή

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Δημήτριος Κοσμόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Χρήστος Ζαφειρόπουλος,

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Απόστολος Μπουσδρούκης,

Λέκτορας του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Δημήτριος Τσώλης,

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Παναγιώτα Πάντζου

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Θεόδωρος Κουτσομπίνας

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Χρήστος Φείδας

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Ευαγγελία Παπαϊωάννου,

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών


2 εκπρόσωποι Φοιτητών

 

Ακολουθούν οι Πράξεις Συγκρότησης Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος ΔΠΠΝΤ:

1. Πράξη συγκρότησης Γ.Σ.

2. Πραξη συγκρότησης Γ.Σ.Ε.Σ

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών