Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά


Βαθμίδα: Kαθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Iστορία της Aρχιτεκτονικής
Τηλέφωνο: 26410 74217
E-mail: dmoga@upatras.gr
Γραφείο: Δ1.7

Σπουδές

 • Ανωτάτη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1972-1977)
 • Διδάκτωρ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2004). Θέμα της διδακτορικής διατριβής: Η πόλη της Χίου από το 1830 μέχρι το 1940. Πολεοδομική εξέλιξη από τον τελευταίο αιώνα της οθωμανικής κατοχής στο ελληνικό κράτος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Νεοελληνική αρχιτεκτονική και πολεοδομία
 • Πολυπολιτισμικές πόλεις της ανατολικής Μεσογείου την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων
 • Αρχιτεκτονική δημιουργία των ελληνικών κοινοτήτων σε πόλεις της ανατολικής Μεσογείου
 • Οχυρωματική αρχιτεκτονική

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Η πόλη της Χίου. Κοινωνία, πολεοδομία, αρχιτεκτονική / The city of Chios. Society, Town Planning, Architecture, Χορηγοί Δήμος Χίου-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, Αθήνα, 1996, ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1996
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Το πνευματικό κέντρο της Χίου. Πολεοδομική και αρχιτεκτονική επισκόπηση, Βιβλιοθήκη Κοραή Χίου, Αθήνα, 1996
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Σαντορίνη. Κοινωνία και χώρος, 15ος-20ός αιώνας / Santorini. Society and Shelter, Ίδρυμα Λουκά και Ευαγγέλου Μπελλώνια, Αθήνα, 1997
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Το κάστρο της Χίου / The castle of Chios, εκδόσεις Αιγέας, Χίος, 2001
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Πόλη Χίου 1830-1940. Πολεοδομική εξέλιξη από τον τελευταίο αιώνα της οθωμανικής κατοχής στο ελληνικό κράτος, Αθήνα, 2004 (διδακτορική διατριβή)
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Αγρίνιο. Πολεοδομική εξέλιξη από την αναδημιουργία στην ακμή του μεσοπολέμου (1830-1940), Δήμος Αγρινίου, Αγρίνιο, 2010
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Πολεοδομία στο ελληνικό κράτος, 1833-1890 / Urban planning in the Greek State, 1833-1890, έκδoση Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, Αγρίνιο 2012
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Η ελληνική πόλη από τον Ιππόδαμο στον Κλεάνθη, ηλεκτρονικό βιβλίο, ελληνικά ακαδημαϊκά συγγράμματα, Αθήνα 2015. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/2927
 • ΔΩΡΑ ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, Σχεδιασμός και έγγειος ιδιοκτησία στην Αθήνα 1833-1922, εκδόσεις Παρασκήνιο, Αθήνα 2017.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

 • Οικιστικά σύνολα του παρελθόντος μέσα σε σύγχρονα αστικά τοπία. Πρόσληψη και διαχείριση (α´ εξαμήνου)
 • Πολιτισμικά δίκτυα και χώρος (β´εξαμήνου)